Neighbourhood/ Gegend

There are many worthseeing places around Włocławek: castles, palaces, nature parks, other cities and much more. Hence Wloclawek is the best place to make here a base for trips.

Es gibt sehr viele bemerkenswerte Objekte bei Włocławek: Burgen,  Schloesser, Naturparks, andere Städte usw. Deshalb Włocławek ist der beste Ort, um hier ein Basis für die Ausflüge zu machen.

City/ Stadt Toruń (Gothic Old Town, Churches, Cathedral, Museum of Nicolaus Copernicus, Musem of Gingerbread/ Atstadt - Gothik, Kathedrale, Museum of Nikolaus Kopernikus, Museum von Lebkuchen)
City/ Stadt Płock (Old Town, cathedral, churches, zoo/ Altstadt, Kathedrale, Kirchen, Zoo)


Castle Zamek Oporów Łódzki/ Burg Zamek Oporów Łódzki

Wellness & SPA in Ciechocinek

Wloclawek's Lake / Stausee von Wloclawek (Jezioro Włocławskie, Zalew Włocławski)Wellness & SPA in Wieniec Zdrój
Biggest church in Poland in Licheń/ Größte Kirche von Polen in LicheńGostynin - Wloclawek Landscape Park/ Gostynin - Wloclawek Landschaftspark (Gostynińsko -Włocławski Park Krajobrazowy)

Museum of Polish country in Kłóbka/ Museum vom polnischen Dorf in Kłóbka (Muzeum Etnograficzne Kłóbka)Waterpark Termy Uniejów/ Wasserpark Termy Uniejów


Salt mine Kopalnia Soli Kłodawa/ Salzgrube Kopalnia Soli KłodawaCastle Zamek Golub-Dobrzyń/ Burg Zamek Golub-Dobrzyń
Monastery Klasztor Skępe/ Kloster Klasztor Skępe

Zoo Safari Borysew Poddębice

Many lakes for example Jezioro Łuba (photo), Jezioro Czarne, Jezioro Białe Gostynin, Jezioro Głuszyńskie, Jezioro Wikaryjskie / Viele Seen z.B. Jezioro Łuba (Photo), Jezioro Czarne, Jezioro Białe Gostynin, Jezioro Głuszyńskie, Jezioro WikaryjskieMany palaces for example Pałac Kronenbergów Brzezie (Palace of Kronenberg's family Brzezie (photo), Pałac Kronenbergów Wieniec (Palace of Kronenberg's family Wieniec), Dworek Kłóbka, Pałac Skarbków Wierzbinek, Pałac Dyblin, Dworek Janowicki / Viele Palaste z.B. Pałac Kronenbergów Brzezie (Palast von Familie Kronenberg Brzezie) (Photo), Pałac Kronenbergów Wieniec (Palast von Familie Kronenberg Wieniec), Dworek Kłóbka, Pałac Skarbków Wierzbinek, Pałac Dyblin, Dworek Janowicki

 Western City/ Mega-Park Grudziądz


Agrotourism for example: Agroturystyka Pod Zachrypniętym Kogutem (photo 1), Dworek Janowicki (photo 2), Osada Popowo, Agroturystyka Bobrówka, Agrotyrajscy, Agroturystyka Pod Bocianim Gniazdem / Agrotouristik z.B. : Agroturystyka Pod Zachrypniętym Kogutem (Foto 1), Dworek Janowicki (Foto 2), Osada Popowo, Agroturystyka Bobrówka, Agrotyrajscy, Agroturystyka Pod Bocianim Gniazdem