Education/ Bildung


Education


Wloclawek is not a big academic town (you can write in Google “Włocławek studia” or “Włocławek szkoły wyższe”), but there are some universities/colleges or branches:
  • Państwowa Szkoła Wyższa we Włocławku PSWW /Higher State School in Włocławek PSWW (former: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa PWSZ we Włocławku/ Higher Vocational State School PWSZ in Włocławek)
  • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (KSW)/ Kujavian College KSW in Włocławek (former Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna WSHE in Włocławek/ College of Humanistics and Economics WSHE in Włocławek
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Łódź Wydział we Włocławku/ Higher School of IT and Skills in Lodz, branch in Włocławek
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Teologiczny we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne), Nicolaus Copernicus University in Torun, Thelogical Branch in Włocławek
There are also many high schools and vocational school for example for chemical, mechanical or automotive industry. You can find also post-secondary schools,  schools for further educations for adults and courses centers with many specializations: COSINUS Licea i Szkoły Policealne, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Edicus Policealna szkoła, Pascal Europejskie centrum kształcenia, Szkoła Policealna Spectrum, Centrum Edukacji ZENIT.

If you are looking for Polish language courses you should check Language schools (for example Szkoła językowa Greenwich, Szkoła językowa Oxford School), universities (PSWW/ PWSZ Włocławek, KSW/WSHE Włocławek) or find a private teacher (Google: “Włocławek korepetycje język polski” or “Włocławek korepetycje język angielski”).

The best information regarding universities/colleges you will find at:
https://www.pwsz.wloclawek.pl/erasmus-arrivals .
The public transport schedule you will find at:
mpk.com.pl (Rozkłady jazdy)
e-podroznik.pl
Bildung


Wloclawek ist keine große Universität-Stadt, aber es gibt ein paar Hochschulen:
  • Państwowa Szkoła Wyższa we Włocławku PSWW / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa PWSZ we Włocławku – Staatliche Hochschule
  • Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (KSW)/ Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna WSHE in Włocławek - private Kujawische Hochschule
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Łódź Wydział we Włocławku – private Hochschule fuer Informatik und Faehigkeiten,  in Lodz, Filiale in Wloclawek
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Teologiczny we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne), Nicolaus-Kopernikus-Universität in Torun, Thelogische Filiale in Włocławek
Es gibt viele Oberschulen, Sekundarschulen, Berufsschulen (z.B. für Automobilindustrie, Chemie, Pharmazie, Elektronik) und weiterführenden Schulen, darunter auch für Erwachsene z.B.: COSINUS Licea i Szkoły Policealne, Centrum Nauki i Biznesu Żak, Edicus Policealna szkoła, Pascal Europejskie centrum kształcenia, Szkoła Policealna Spectrum, Centrum Edukacji ZENIT.
Wenn Sie Kursen für polnische Sprache suchen, sollten Sie Sprachenschulen prüfen (z.B. Szkoła językowa Greenwich, Szkoła językowa Oxford School), Universitäten (PSWW/ PWSZ Włocławek, KSW/WSHE Włocławek) oder eine privaten Lehrer finden (Google: “Włocławek korepetycje język angielski” oder “Włocławek korepetycje język polski”).

Die besten Informationen für die Studenten findest du auf:

https://www.pwsz.wloclawek.pl/erasmus-arrivals .

Die oeffentliche Verkehrsmittel finden Sie auf:
mpk.com.pl (Rozkłady jazdy)
e-podroznik.pl


Zespół Szkół Katolickich im. Ks. J. Długosza we Włocławku

WSHE Włocławek


PSWW (PWSZ) Włocławek

PSWW (PWSZ) Włocławek